Praca z koniem

Praca z koniem, aby dała dobre wyniki wymaga od jeźdźca odpowiedniego przygotowania. Im bardziej surowy jest koń, tym bardziej kompetentny powinien być jeździec nauczyciel.


Osiągnięcie dobrych relacji między energią i spokojem uzyskujemy przygotowując konia odpowiednią pracą z ziemi. Przy okazji osiągamy dwa ważne cele:
cel pierwszy: poznajemy temperament konia i kształtujemy jego charakter;
cel drugi: poznajemy biomechanikę konia, jego sposób poruszania się, indywidualne cechy ruchu w poszczególnych chodach. Mówiąc inaczej- poznajemy naturę jego ruchu.


Przygotowanie z ziemi.
Dzielimy je na kilka składowych.

Przygotowanie:
A) Mentalne
B) Kondycyjne
C) Gimnastyczne
D) Języka komunikacji

 

ad. A: Przygotowanie mentalne zawiera 3 istotne elementy:
I.
 Wychowanie – tak aby koń był bezpieczny oraz posłuszny w obsłudze i podstawowych pracach pielęgnacyjnych, a także prowadzeniu w ręku w stępie i kłusie;
II. Naukę ruchów biernych – szczególnie głowy i szyi tak, aby działania jeźdźca nie powodowały ruchów obronnych;
III. Przyzwyczajanie konia do sprzętu jeździeckiego w tym przede wszystkim siodła i ogłowia.


ad. B: 
Przygotowanie kondycyjne– to metodyczny trening wzorowany na przekazie mistrza Kikkuli (3500 lat temu), pozwalający w pełni przygotować konia pod względem wydolności do pracy czy to w zaprzęgu czy pod siodłem. Trening ten kształtuje muskulaturę konia, sprawność układu oddechowego i krążeniowego. Sposób pracy pozostawia koniom pełną swobodę ruchu ponieważ treningi prowadzone są luzem w grupie, a więc w układzie zbliżonym do naturalnego.
Obciążenie dozowane jest stopniowo odpowiednimi interwałami.
Przy okazji konie uczą się podstawowych komend słownych, co wzbogaca komunikację i pozwala przygotować do dalszej współpracy.
W zależności od kondycji i wieku konia trening ten trwa minimum 3 miesiące dla koni starszych, a konie młode przygotowywane do pracy pod siodłem lub w zaprzęgu wymagają od 4 do 6 miesięcy treningu. Jest on kontynuowany podczas użytkowania konia a jego intensywność i częstotliwość zależy od bieżących obciążeń.


ad. C: 
Przygotowanie gimnastyczne– to praca nad elastycznością konia, jego giętkością w poziomie (praca na uwiązie lub lonży) i w pionie na drągach, koziołkach i niskich przeszkodach (na lonży lub luzem) . Praca ta wzmacnia konia i czyni go bardziej symetrycznym.


ad. D: 
Przygotowanie- nauka języka komunikacji.
W naturze koń reaguje ruchem poza własną inicjatywą głównie na bodźce wzrokowe i słuchowe. W jeździectwie komunikujemy się z koniem przede wszystkim dotykiem (wędzidło, wodze, dosiad, nogi).
Dobrze jest więc przestawić konia z naturalnego sposobu reagowania na nowy- jeździecki. W tym celu uczymy konia reagowania na bodźce głosowe- komendy, których początkowa nauka odbywa się podczas pracy kondycyjnej i doskonalona jest podczas pracy gimnastycznej.
Przestawienie konia z jednego języka komunikacji –głosowego na drugi- dotykowy odbywa się przy wykorzystaniu warunkowania (bodźce warunkowe).
Celem pracy z ziemi jest uczynienie konia uważnym, reaktywnym, spokojnym (opanowanym), energicznym, wydolnym, elastycznym (wygimnastykowanym), swobodnym.


Czego można nauczyć konia z ziemi- uczymy z ziemi.


Przygotowanie z siodła.


Spokojne rozpoczęcie pracy wierzchem uzyskujemy dzięki wykorzystaniu efektów pracy z ziemi czyli dobremu przygotowaniu mentalnemu i fizycznemu. Obejmuje ona kontynuację przestawiania konia z bodźców słuchowych na dotykowe oraz następujące etapy:


a. dosiadanie
b. pracę w stój
c. pracę w stępie z uwzględnieniem elementów gimnastyki opanowanych z ziemi
d. swobodną jazdę w terenie grupą i solo w stępie, kłusie i galopie.
e. naukę elementów ujeżdżenia- pracę prowadzimy w stępie do momentu poprawnego ich wykonywania uwzględniając naturalny sposób poruszania się konia (ruchy szyi i głowy).Pracujemy w tempie własnym konia lub w tempie zbliżonym do własnego. Zależy to od temperamentu konia.
Zasadniczą pracę ujeżdżeniową rozpoczynamy po dobrym opanowaniu przez konia elementów w stępie.
Wszystkie nauczone elementy wymagają najpierw utrwalenia a następnie doskonalenia. Szkolenie prowadzimy do wybranego poziomu i zależy ono co do efektów i czasu jego trwania zarówno od umiejętności jeźdźca jak i zdolności (przydatności) konia.