Filozofia metody

Dlaczego Nowe Jeździectwo?

Respektowanie natury konia i traktowanie jej jako fali nośnej całej komunikacji jeździec-koń.

W jeździectwie od zarania dziejów (Ksenofont, de La Guérinière, …) stosowało się i stosuje do dzisiaj system nagród i kar.

École de Cavalerie (1733 r.) de La Guérinière “biblii” jeździectwa klasycznego jest obszerny rozdział zatytułowany Pomoce i kary.

Proponujemy zmianę tego podejścia. Pracę z koniem prowadzimy tak, aby działania jeźdźca (pomoce, bodźce jeździeckie) nie wywoływały u konia odruchów obronnych (protective refleks).

 

Zamiast koncepcji nabierania-dyskomfort i oddawania-komfort podążamy za naturalnymi ruchami konia. Dotyczy to szczególnie ruchów szyi i głowy. Nie ograniczamy (blokujemy) ich, ale traktujemy je jako falę nośną dla komunikatów jeździeckich ręki. Dotyczy to zarówno pracy z ziemi (np. przy lonżowaniu) jak i wierzchem. Koń wykonując ruchy bierne poddaje się działaniom jeźdźca . Można więc powiedzieć, że jest to jeździectwo fizjoterapeutyczne.

 

Niezwykle ważne w naszej metodzie jest wszechstronne przygotowanie konia do pracy wierzchem poprzez pracę z ziemi tak, aby koń rozpoczynając pracę pod jeźdźcem był przygotowany do niej mentalnie i fizycznie.

 

Jeździectwo w istocie sprowadza się do umiejętnego ułożenia relacji pomiędzy dwoma elementami : energią i spokojem. Dążymy do tego by koń był energiczny i jednocześnie spokojny. Z drugiej strony chcemy by koń będąc spokojnym był energiczny- gotowy do zaprezentowania się w energicznych, efektownych ruchach pod pełną a jednocześnie niemal niewidoczną kontrolą jeźdźca.

 

Spokojna energia, energiczny spokój.

 

Chcemy aby energia konia była spokojna, a spokój konia energiczny. Jakość relacji energii i spokoju konia zależy przede wszystkim od sposobu pracy z nim (obranej metody jeździeckiej), umiejętności jeźdźca układającego konia (poziomu jego warsztatu jeździeckiego) oraz od wyczucia jeździeckiego jakim dysponuje.

Nasza propozycja:

Właściwe przygotowanie jeźdźca do współpracy z końmi jest niezwykle ważne. Rozpoczynamy od dostarczenia uczniom niezbędnej wiedzy o naturze konia i relacji koń-jeździec. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się od różnorodnej pracy z ziemi, woltyżerki i pracy na lonży, aby stopniowo przejść do kolejnych etapów jazdy wierzchem.

Każdy jeździec żeby podjąć owocną współpracę z końmi powinien posiąść niezbędny poziom sprawności psychoruchowej i wyczucia jeździeckiego.

Aby się tego mogli nauczyć oddajemy do dyspozycji naszym uczniom wyszkolone przez nas odpowiednio przygotowane konie.