Co to jest profil?

Profil to opis umiejętności jeźdźca lub konia sporządzony wg określonego schematu.

W przypadku jeźdźca opisu dokonuje się podczas obserwacji jeźdźca w postępowaniu i pracy z koniem “profesorem” – tzn. z koniem przygotowanym, wykonującym określone w profilu zadania. Obserwujemy i opisujemy zachowanie jeźdźca.

W przypadku konia opisu dokonuje się podczas obserwacji konia w pracy z odpowiednio przygotowanym jeźdźcem. Obserwujemy i opisujemy zachowanie konia.

Przykłady profili:

pr1

pr2