Kurs pracy z ziemi:

-wykład wprowadzający;

-praca na lince (lonży) na lonżowniku i ujeżdżalni

-praca luzem na lonżowniku i ujeżdżalni (solo i z grupą koni)

-gimnastyka pozioma i pionowa

Kurs trwa 2,5 dnia (zaczyna się po południu pierwszego dnia i rozpoczyna się wykładem i zajęciami teoretycznymi, po czym następują 2 dni intensywnych ćwiczeń praktycznych z przerwą obiadową. Ilość zajęć praktycznych zależna jest od ilości uczestników;  cena to 3000zł. Ilość uczestników minimum 2, maksimum 6. Cena jednostkowa zależy od ilości uczestników. Przykładowo jeśli będą 2 osoby, koszt dla jednej to 1500zł. Im mniejsza ilość uczestników tym cena jest wyższa, ale tym większa ilość zajęć. 

Do dyspozycji jest minimum 6 odpowiednio przygotowanych koni.

Każdy uczestnik podczas trwania kursu pracuje przynajmniej raz z każdym z koni.