Nie prowadzimy pojedynczych jazd/ treningów na początku szkolenia. Po osiągnięciu niezbędnych umiejętności- dla zachowania ciągłości jest możliwość kontynuacji.