“Wymagaj często,  zadowalaj się niewielkim, Wynagradzaj szczodrze” Faverot de Kerbrech (1837- 1905) Tekst: Gosia Mąkosa, Mikołaj Chełkowski zdjęcia: Gosia Mąkosa...